Phân tích sóng NZDCAD ngày 13 tháng 1 năm 2021 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD đã đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 0,9060

NZDCAD gần đây đã đảo chiều giảm từ vùng kháng cự mạnh nằm giữa mức kháng cự dài hạn 0,9255 (đã đảo chiều giá từ giữa năm 2018) và dải Bollinger Band hàng tuần trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã ngăn chặn xung lực tăng hàng tuần trước đó của hai tuần. sóng 3 và (3).

Với sức mạnh của vùng kháng cự nói trên, NZDCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,9060. \