Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 12.01.2021 - LiteForex


LiteForex


hema.org/Article ">

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple, và Ethereum. Tôi đưa ra các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Bitcoin tiếp tục hình thành làn sóng xung lực đi lên. Ripple đang định hình yếu tố ban đầu của xung lực tăng giá; Ethereum đã bắt đầu phát triển đường ziczac giảm giá.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau:

  • Phân tích bit theo sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott

Sóng Elliott Phân tích Bitcoin

Thị trường BTCUSD tiếp tục đi lên trong làn sóng xung lực 5, với chân cuối cùng đang phát triển bên trong. Phần biểu đồ gần đây nhất hiển thị xung tăng giá (5) của [5], bao gồm năm sóng 1-2-3-4-5. Sự điều chỉnh giảm giá hình zigzag 4 dường như đã hoàn thành và do đó giá sẽ tăng trong sóng 5. thị trường sẽ tăng lên mức 50000.00. Do đó, người ta có thể cân nhắc tham gia các giao dịch dài hạn trong tình hình hiện tại.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 35094,00 TP50000,00


Elliott wave Rippleanalysis

Thị trường Ripple đang phát triển một xu hướng tăng, bắt đầu sau khi đợt điều chỉnh giảm B hoàn thành. Đang hình thành xung động năm làn sóng. Làn sóng đầu tiên của xung động này, làn sóng xung động (1), phải kết thúc. Sóng 1 là một đường chéo dẫn đầu, điều chỉnh 4 là một tam giác co. Giá hiện đang giảm trong sóng điều chỉnh giảm (2). Thị trường có thể giảm xuống mức 0,200. Sau đó, giá Ripple sẽ lại bắt đầu tăng.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Bán 0,284, TP 0,200


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường ETHUSD hẳn đã hoàn thành làn sóng xung lực đi lên C. Giá hiện đang giảm, hình thành một xu hướng giảm giá mới. Có khả năng đang phát triển phần đầu của một đường ngoằn ngoèo đơn giản [A] - [B] - [C]. Sóng xung [A] có thể đã kết thúc bằng một nửa, vì vậy giá sẽ tiếp tục giảm xuống mức 784,00. Tiếp theo, thị trường sẽ tăng và bắt đầu tăng trong sóng điều chỉnh [B]. Một người có thể tham gia các giao dịch ngắn trong tình hình hiện tại.

Kế hoạch giao dịch cho ETHUSD hôm nay:

Bán 1062,84, TP 784,00