Phân tích sóng đồng ngày 11 tháng 1 năm 2021 - Fxpro


Fxpro


• Đồng đảo ngược từ mức kháng cự 370,00

• Có khả năng giảm xuống 350,00

Đồng gần đây đã đảo ngược giảm so với mức kháng cự 370,00 - đứng gần dải Bollinger Band hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều giảm xuống từ mức kháng cự 370,00 sẽ tạo ra mô hình đảo chiều hình nến Nhật hàng ngày Evening Star Doji nếu giá đóng cửa hôm nay gần mức hiện tại.

Đồng dự kiến ​​sẽ phá vỡ kênh tăng gần đó từ tháng 11 và giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 350,00 (đã dừng các sóng 2 và (ii) trước đó).