Phân tích làn sóng bạc ngày 8 tháng 1 năm 2021 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đã đảo ngược từ mức kháng cự quan trọng 27,45

• Có khả năng giảm xuống 25,00

Bạc gần đây đã giảm từ mức kháng cự quan trọng 27,45 (đã đảo chiều giá từ giữa tháng 9).

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 27,45 được củng cố bởi dải Bollinger hàng ngày trên và Fibonacci 61,8% sự điều chỉnh của xung lực đi xuống từ tháng 8.

Bạc dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ tiếp theo 25,00 (mức thấp của mức điều chỉnh nhỏ (ii) từ tháng trước).