Phân tích làn sóng Citibank ngày 7 tháng 1 năm 2021 - Fxpro


Fxpro


• Citibank đang tăng trong làn sóng xung lực 3

• Có khả năng chạm ngưỡng kháng cự 70,00

Citibank tiếp tục tăng trong làn sóng xung lực tăng tốc 3 - trước đó đã phá vỡ trên mức kháng cự quan trọng 61,5 (đã đảo ngược giá từ tháng 2 năm ngoái - chúng tôi đã đánh dấu các trục giá trước đó gần mức giá này).

Xung động tích cực sóng 3 thuộc chuỗi xung tăng trung hạn (5) từ cuối tháng trước.

Citibank dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự vòng tiếp theo 70,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung kích hoạt 3).