Phân tích sóng USDJPY ngày 5 tháng 1 năm 2021 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 103,20

• Có khả năng giảm xuống 102,00

USDJPY gần đây đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 103,20 (đã đảo ngược giá từ đầu tháng 12 như có thể thấy từ biểu đồ USDJPY hàng ngày bên dưới).

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 103,20 đã tăng tốc cho làn sóng xung lực C giảm mạnh đang hoạt động ngay từ đầu của tháng 6.

Với xu hướng giảm hàng ngày rõ ràng, USDJPY dự kiến ​​sẽ giảm thêm về phía mức hỗ trợ mạnh 102,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động C giao với kênh giảm hàng ngày từ tháng 7).