Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 05.01.2021 - LiteForex


LiteForex


hema.org/Article ">

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple, và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Cấu trúc thị trường BTCUSD và ETHUSD tương tự nhau. Đang hình thành xung lực đi lên, với các sóng điều chỉnh giảm đang phát triển bên trong.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích bit của sóng Elliott
  • Phân tích bit của sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott

Biểu đồ giá BTCUSD hiển thị xung động tăng giá, với làn sóng thứ năm cuối cùng đang phát triển bên trong. Sóng thứ 5 bao gồm các sóng phụ 1-2-3-4-5. Sóng xung hướng đi lên 3 chắc chắn đã kết thúc. Thị trường bắt đầu giảm sau sóng 4. Sự điều chỉnh 4 sẽ diễn ra như một hình zigzag chuẩn [a] - [b] - [c]. Sóng cuối cùng [c] có thể kéo theo pri ce thấp hơn một chút so với mức thấp trước đó do xung [a] tạo ra. Do đó, thị trường sẽ giảm trong tương lai gần và người ta có thể tham gia giao dịch bán.

Kế hoạch giao dịch cho BTCUSD hôm nay:

Bán 32411,50 TP27680,00


Elliott wave Rippleanalysis

Biểu đồ XRPUSD hiển thị cấu trúc của sóng giảm (W), đang hình thành như một ABC ngoằn ngoèo đơn giản. Sóng điều chỉnh tăng B gần đây đã kết thúc; sóng điều chỉnh sâu [B] của nó là một đường ngoằn ngoèo ba. Giá hiện đang giảm dần trong xung lực đi xuống của sóng C. Bốn chân đầu tiên của sóng C đã hoàn thành. Có khả năng hình thành làn sóng xung lực thứ năm [5], sóng cuối cùng trong sóng C. Giá có thể tiếp tục giảm xuống mức 0,100. Do đó, việc tham gia các vị thế bán là có liên quan.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Bán 0,231, TP 0,100


Elliott waveEthereumanalysis

Biểu đồ ETHUSD hàng giờ hiển thị chân cuối cùng của xung động tăng giá lớn. Sóng điều chỉnh 4 đã hoàn thành như một hình zigzag ba trong nửa cuối năm 2020. Tiếp theo, giá bắt đầu tăng trong sóng xung hướng lên 5. Các sóng phụ [i] - [ii] - [iii] - [iv] đã kết thúc trong làn sóng 5; giá đã tăng mạnh trong xung động cuối cùng [v], có vẻ mạnh hơn các sóng phụ khác cùng mức độ. Có thể đang hình thành sóng điều chỉnh hình zíc zắc (iv), có thể kết thúc ở mức xung quanh mức thấp trước đó tại 878,49. Tiếp theo, sóng phụ (v) sẽ kết thúc toàn bộ xung lực [v].

Kế hoạch giao dịch cho ETHUSD hôm nay:

Bán 1074,32, TP 878,49