Phân tích sóng NZDCHF ngày 4 tháng 1 năm 2021 - Fxpro


Fxpro


• NZDCHF đã đảo ngược từ mức kháng cự 0,6375

• Có khả năng giảm xuống 0,6250

NZDCHF gần đây đã giảm mạnh so với mức quan trọng mức kháng cự 0,6375 (trước đó đã đảo ngược giá nhiều lần vào cuối tháng 11).

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 0,6375 đã được củng cố bởi dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Cho sự phân kỳ giảm giá rõ ràng trên chỉ báo RSI hàng ngày NZDCHF dự kiến ​​sẽ giảm thêm về phía mức hỗ trợ tiếp theo 0,6250 (mức thấp của các sóng 4, A và (2) trước đó).