Phân tích sóng NZDJPY ngày 31 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDJPY đã phá vỡ mức kháng cự 74,00

• Có khả năng tăng lên 75,00

NZDJPY gần đây đã phá vỡ trên mức kháng cự 74,00 ( đã dừng 2 sóng trước đó (1) và B - như có thể thấy từ biểu đồ NZDJPY hàng ngày bên dưới).

Việc phá vỡ mức kháng cự 74,00 trùng với sự bứt phá của kênh tăng hàng ngày rộng từ tháng 6 - điều này đã làm tăng thêm áp lực tăng giá đối với cặp tiền này.

NZDJPY dự kiến ​​sẽ tăng thêm lên mức kháng cự trong vòng tiếp theo 75,00. Hỗ trợ kết hợp mạnh mẽ hiện ở mức hỗ trợ 74,00.