Phân tích sóng AUDJPY ngày 31 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDJPY đã phá vỡ mức kháng cự chính 78,45

• Có khả năng tăng lên 80,00

AUDJPY gần đây đã vượt qua mức kháng cự quan trọng 78,45 (đã dừng xu hướng tăng mạnh vào cuối tháng 8 như có thể thấy bên dưới).

Việc phá vỡ mức kháng cự 78,45 phù hợp với xu hướng tăng hàng ngày phổ biến và thêm vào áp lực tăng giá đối với cặp tiền này.

Chỉ số AUDJPY dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lên mức kháng cự vòng tiếp theo 80,00 (có khả năng là giá khi hoàn thành sóng xung động (3).