Giá vàng mất đi nhưng vẫn được phục hồi - Orbex


OrbexKim loại quý này đang trên đà đóng cửa vào thứ Ba với một số mức tăng khiêm tốn. Điều này đặt hành động giá để đảo ngược sự sụt giảm của ngày hôm trước. Hiện tại, xu hướng chung vẫn đi ngang. Trong biểu đồ giá ngắn hạn, hỗ trợ thấp hơn của kênh giá tăng đang được giữ vững. Nhưng trừ khi giá vàng vượt qua mức cao nhất gần đây là 1898,44 từ ngày 28 tháng 12, chúng ta có thể mong đợi một động thái thấp hơn. Mặt khác, việc đóng cửa dưới mức 1872,50 có thể mở đường cho sự điều chỉnh xuống mức 1850 một lần nữa. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.