Dầu thô Bài báo lãi khiêm tốn khi yếu hơn USD - Orbex


OrbexGiá dầu đang tăng cao hơn, mặc dù hành động giá vẫn tương đối ổn định. Đồng đô la yếu hơn đang giúp đẩy giá dầu cao hơn một cách khiêm tốn. Nhưng mức cao gần đây gần 48,94 vẫn là mức cao thấp hơn so với mức cao trước đó. Do đó, điều này mở ra nguy cơ điều chỉnh giảm. Hiện tại, có một mức hỗ trợ nhỏ đang hình thành gần 47,68. Miễn là mức hỗ trợ này được giữ vững, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy một số sự củng cố đi ngang hoặc tăng cao hơn. Nhưng nếu giá giảm xuống dưới mức này, thì chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy một động thái thấp hơn. Mức quan tâm chính tiếp theo sẽ là 47,17, tiếp theo là 45,26 mức hỗ trợ. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay