Phân tích sóng USDCHF ngày 29 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCHF đảo chiều từ mức kháng cự 0,8910

• Có khả năng giảm xuống 0,8815

USDCHF gần đây đã đảo chiều giảm từ mức kháng cự quan trọng mức 0,8910 (đã đảo chiều giá nhiều lần từ đầu tháng 12 như có thể thấy bên dưới) - được củng cố bởi đường xu hướng thấp hơn của kênh giảm hàng tuần từ năm 2019.

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự 0,8910 bắt đầu làn sóng xung lực nhỏ đang hoạt động (iii) phù hợp với xu hướng giảm mạnh bên trong mà cặp tiền này đã được giao dịch từ năm ngoái.

USDCHF dự kiến ​​sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 0,8815 (mức thấp nhất của sóng xung trước (i)) - tiếp theo là 0,8800.