Phân tích sóng AUDUSD ngày 24 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDUSD tăng trong sóng xung lực (5)

• Có khả năng đạt 0,7645

AUDUSD tiếp tục tăng trong xu hướng đi lên sóng xung (5) - bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ quan trọng 0,7500 giao với kênh tăng hàng ngày từ tháng 10.

Sóng xung hoạt động (5) thuộc chuỗi xung tăng dài hạn 3 từ bắt đầu từ tháng 11.

Với xu hướng tăng mạnh có thể thấy trên biểu đồ hàng ngày, AUDUSD dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,7645 (đỉnh của các xung lực trước đó của sóng 5).