Phân tích sóng bạch kim ngày 24 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim tăng trong sóng xung lực 3

• Có khả năng tăng lên 1064,00

Bạch kim duy trì đà tăng sau khi giá đảo chiều tăng mạnh từ mức hỗ trợ quan trọng 921,5 (mức kháng cự cũ từ tháng 10 cũng đã đảo chiều giá hai lần trong tháng 11).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 921,5 đã ngăn chặn đợt điều chỉnh nhỏ trước đó của ABC 2.

Với xu hướng tăng dài hạn hàng ngày, bạch kim được kỳ vọng sẽ tăng trong sóng xung động 3 hướng tới mức kháng cự tiếp theo 1064.0 (đỉnh của đợt điều chỉnh nhỏ trước đó (b) từ giữa tháng 12).