Giá vàng tăng trở lại từ thứ Hai - Orbex


OrbexKim loại quý đang giao dịch yếu hơn vào thứ Ba mặc dù tâm lý chấp nhận rủi ro khiêm tốn. Hành động giá đang giao dịch khá ổn định, cho thấy giao dịch giảm nhẹ trong kỳ nghỉ lễ. Hiện tại, giá vàng đang được hỗ trợ trên mức 1850. Miễn là mức hỗ trợ này còn giữ, giá vàng có thể duy trì xu hướng tăng đối với khu vực 1900-1911. Chỉ có một sự bứt phá mạnh khỏi phạm vi này sẽ thiết lập hướng đi cho giai đoạn tiếp theo trong xu hướng tăng dài hạn. Hiện tại, hành động giá vẫn nằm trong kênh giá xu hướng tăng dài hạn. Nhưng điều này có thể thay đổi nếu chúng ta thấy mức đóng cửa dưới 1850,00. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.