Phân tích sóng USDJPY ngày 22 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 103,20

• Có khả năng tăng lên mức kháng cự 104,60

USDJPY gần đây đã tăng từ mức mức hỗ trợ mạnh mẽ 103,20 (đã chặn đứng xu hướng giảm mạnh trước đó với Morning Star hàng ngày vào đầu tháng 11).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 103,20 được củng cố bởi dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Với sức mạnh của mức hỗ trợ 103,20 và sự phân kỳ tăng rõ ràng trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, USDJPY dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 104,60 (đã đảo ngược các sóng nhỏ trước đó a, c và ii).