Dầu thô WTI giảm trở lại từ mức cao nhất trong 9 tháng - Orbex


OrbexGiá dầu thô đang giao dịch yếu hơn vào thứ Hai sau khi giá tăng vượt qua mức 49,00 vào thứ Sáu. Sự giảm giá của hàng hóa hiện đang phản ánh tâm lý thị trường. Ngoài ra, giá dầu tăng mạnh trong vài tuần qua khiến giá dầu chín muồi để điều chỉnh. Giá dầu đang kiểm tra mức đóng cửa ngày 10 tháng 12 là 47,17. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ đi ngang gần mức này khi vùng hỗ trợ được giữ vững. Khả năng phục hồi khỏi mức này là có thể xảy ra, nhưng sau đó, giá dầu sẽ cần phải phục hồi. Hơn nữa, nếu không có mức cao mới nào được hình thành, thì chúng tôi kỳ vọng giá sẽ củng cố gần mức hiện tại. Nếu mức 47,17 không đạt, thì giá dầu có thể đang điều chỉnh sâu hơn xuống mức hỗ trợ 45,26.