Phân tích sóng đậu nành ngày 18 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành đã phá vỡ mức kháng cự mạnh 1200,00

• Có khả năng tăng lên 1225,00

Gần đây, đậu nành đã vượt qua mức kháng cự mạnh mẽ 1200,00 (đã dừng xu hướng tăng mạnh vào cuối tháng 11, như có thể thấy bên dưới).

Việc phá vỡ mức kháng cự 1200,00 đã tăng tốc các sóng xung động 3 và (5).

Đậu nành dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1225,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động (iii)).