Phân tích sóng bạch kim ngày 15 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim đã đảo ngược từ mức hỗ trợ trong vòng 1000,00

• Có khả năng tăng lên 1080,00

Bạch kim gần đây đã đảo chiều khỏi vòng mức hỗ trợ 1000.00 (mức kháng cự mạnh trước đây từ tháng 8) trùng với mức thoái lui Fibonacci 38,2% của xung tăng 3 trước đó từ tháng 10.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 1000.00 đã bắt đầu sóng xung động nhỏ đang hoạt động 5.

Bạch kim dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 1080,00 (đỉnh của sóng xung lực đi lên 3 trước đó từ đầu tháng 12).