Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 15.12.2020 - LiteForex


LiteForex


hema.org/Article ">

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple, và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Tất cả ba cặp tiền điện tử được đề cập trong bài viết gần đây đã hoàn thành các đợt điều chỉnh và bắt đầu tăng theo các xung động tăng giá mới. Hãy để chúng tôi xem tình hình chi tiết hơn.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích Bitcoin theo sóng Elliott

Phân tích Bitcoin theo sóng Elliott

BTCUSD thị trường bắt đầu hình thành xung lực tăng C hơn hai tháng trước. Đã hoàn thành các sóng phụ [1] - [2] - [3] - [4] và giá đang tăng trong sóng cuối cùng [5]. [5] là một xung năm sóng. Sóng điều chỉnh sâu (4) bao gồm các sóng phụ abc gần đây có f kết thúc, và giá hiện đang tăng trong làn sóng (5). Thị trường sẽ chạy lên mức 20900,00, nơi sóng xung lực (5) và (3) sẽ bằng nhau.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 19434.500 TP20900 .000


Elliott wave Rippleanalysis

Thị trường Ripple đang hình thành một đường ngoằn ngoèo lớn đi lên ABC. Xung A và hiệu chỉnh B đã hoàn thành. Sóng C vẫn đang hình thành như một xung lực. Sự điều chỉnh giảm giá [4] gần đây đã kết thúc; sóng phụ cuối cùng của nó (c) là một đường chéo kết thúc. Thị trường đang theo sát yếu tố ban đầu của xung lực tăng giá [5]. Giá sẽ tăng trên mức 0,625.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,493, TP 0,625


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường ETHUSD cũng đang hình thành làn sóng xung lực C ở mức độ lớn hơn. Bốn trong số năm chân đã hoàn thành trong sóng C tại thời điểm viết bài. Phần biểu đồ gần đây nhất hiển thị cấu trúc của sóng cuối cùng [5], đó là một xung (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Sóng điều chỉnh (4) phải kết thúc như một đường ngoằn ngoèo ba đường giảm giá. Tiếp theo, hoàn thành hai chân đầu tiên của làn sóng thứ năm. Do đó, thị trường sẽ tiếp tục tăng trong sóng (5) trên mức 634,00.

Kế hoạch giao dịch cho ETHUSD hôm nay:

Mua590,31, TP 634.000