Phân tích sóng bông ngày 14 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bông đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 73,35

• Có khả năng tăng lên 76,00

Bông gần đây đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 73,35 (đã ngăn sóng xung động nhỏ trước đó (iii)).

Việc phá vỡ mức kháng cự 73,35 đã tăng tốc cho các sóng xung hoạt động (v), 3 và (3).

Với xu hướng tăng rõ ràng, bông dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 76,00 (giá dự báo khi hoàn thành sóng xung kích hoạt động 3).