Phân tích sóng AUDNZD ngày 14 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD đã phá vỡ mức kháng cự 1,0625

• Có khả năng tăng lên 1,0765

AUDNZD tiếp tục tăng trong làn sóng xung lực nhỏ (c) trước đó đã phá vỡ mức kháng cự 1,0625 giao với đường xu hướng kháng cự của kênh giảm hàng ngày từ tháng 9.

Sóng xung tích cực (c) thuộc điều chỉnh ABC 4 từ cuối tháng 11.

AUDNZD dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1,0765 (mức cao hàng tháng kể từ tháng 11 và giá mục tiêu khi hoàn thành sóng 4 đang hoạt động)