Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 14.12.2020 - LiteForex


LiteForex


hema.org/Article ">

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple, và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Xu hướng tăng giá BTCUSD sẽ kết thúc ở mức khoảng 20900.000. Ở mức này, sóng xung lực (5) sẽ là 100% xung lực (3 ) theo Fibonacci retracement.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis theo sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Hiện đang hình thành làn sóng cuối cùng, thứ năm của làn sóng xung động dài hạn C. Bốn trong số năm sóng phụ đã hoàn thành trong xung lực [5]. Điều chỉnh sâu (4) đã kết thúc và cặp tiền điện tử đang tăng trong sóng phụ (5). Giá sẽ chạy lên mức 20900,00. Ở mức này, sóng phụ ves (3) và (5) sẽ bằng nhau. Do đó, một người có thể tham gia các giao dịch dài hạn trong tình hình hiện tại.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 19309.500 TP20900.000


Phân tích sóng Elliott

Thị trường XRPUSD hẳn đã hoàn thành sóng điều chỉnh phẳng [4] như một phần của xung lực tăng C. Điều chỉnh [ 4] là một phẳng, sóng cuối cùng của nó (c) là một đường chéo kết thúc. Hiện đang hình thành làn sóng cuối cùng [5]. Thị trường có thể chạy lên mức trên 0,625. Việc mua trong tình hình hiện tại là phù hợp.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,512, TP 0,625


Elliott waveEthereumanalysis

Trong sóng xung động dài hạn C, đang hình thành sóng cuối cùng [5] là xung năm sóng đơn giản. Sóng điều chỉnh dài (4) đã hoàn thành dưới dạng một đường ngoằn ngoèo ba đường giảm giá. Có sự phát triển đầu của làn sóng (5). Các sóng phụ đầu tiên 1 và 2 đã hoàn thành cho đến nay. Do đó, thị trường sẽ tiếp tục tăng trong các sóng phụ 3-4-5 hướng tới mức 634.00, được thực hiện bởi sóng (3).

Kế hoạch giao dịch cho ETHUSD hôm nay:

Mua590,45, TP 634.000