Phân tích sóng NZDCHF ngày 11 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCHF tăng trong sóng (b))

• Có khả năng kiểm tra mức kháng cự 0,6375

NZDCHF gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ quan trọng 0,6235 (mức thấp nhất của sóng (iv) từ tháng 11) - đứng gần với dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng 1 từ tháng 10.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 0,6235 bắt đầu đợt điều chỉnh ngắn hạn tích cực (b). NZDCHF dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,6375 (đỉnh của sóng xung lực 1 trước đó và là mục tiêu để hoàn thành sóng hoạt động (b)).