Dầu thô WTI cố gắng đạt mức cao mới - Orbex


OrbexGiá dầu đang giao dịch tăng sau những ngày hợp nhất gần mức 45,00. Mức tăng này được thúc đẩy bởi tin tức về hai mỏ dầu ở Iraq bị tấn công. Hiện tại, với mức hỗ trợ 45,00 đang được thiết lập, giá dầu có khả năng tăng. Hơn nữa, thử thách quan trọng tiếp theo sẽ là mức 50.00 quan trọng về mặt tâm lý. Tuy nhiên, sự gia tăng đến mức này có thể sẽ từ từ. Giá dầu sẽ cần thiết lập hỗ trợ gần các mức trên để tiếp tục duy trì đà tăng. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay