Dầu tăng trên 49 đô la khi việc phát hành vắc xin thúc đẩy hy vọng nhu cầu - Fxpro


Fxpro


Dầu tăng trên 49 đô la /thùng vào thứ Năm với hy vọng nhu cầu phục hồi nhanh hơn sau khi phát hành vắc xin COVID-19 bù đắp cho sự gia tăng lớn trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ cho thấy nguồn cung vẫn dồi dào .