Gold Edges Giảm đến 1850 Hỗ trợ - Orbex


OrbexKim loại quý được cho là sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1850 một lần nữa. Điều này xảy ra khi giá hầu như không tăng gần mức 1880 trước khi trả lại mức tăng. Tâm lý thị trường vẫn trái chiều dẫn đến hành động giá khá ổn định trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, mức 1850 sẽ rất quan trọng. Nếu giá vàng mất mốc này, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1800 một lần nữa. Điều này sẽ xảy ra khi giá vàng có khả năng sẽ kiểm tra mức 1817,80 xuống mức giảm. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.