GBPUSD biến động trên 1,3300 - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đang giao dịch hơi biến động, phản ứng với các cuộc đàm phán Brexit. Hành động giá vẫn giao dịch không đổi, nhưng được hỗ trợ tốt trên mức 1.3300 cho đến nay. Miễn là hỗ trợ còn giữ, GBPUSD có thể sẽ tăng thêm nữa. Về phía tăng, hành động giá sẽ cần phải vượt qua mức 1.3483, nơi có kháng cự. Mặt khác, nếu GBPUSD mất hỗ trợ 1.3300, thì chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy một sự điều chỉnh mạnh hơn. Điều này sẽ đẩy hành động giá xuống mức 1.3122. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.