Phân tích sóng AUDCHF ngày 8 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCHF đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 0,6500

AUDCHF gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa vùng hỗ trợ mức 0,6600 (mức kháng cự cũ từ tháng 10 và mức thấp nhất của Sao mai hàng ngày trước đó từ đầu tháng 11).

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 0,6600 trùng với việc phá vỡ mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của lần trước xung lực tăng (c) từ cuối tháng 10.

AUDCHF dự kiến ​​sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 0,6500 (mức Fibonacci điều chỉnh 61,8% của xung lực nói trên (c)).