Phân tích sóng đậu nành ngày 8 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành phá vỡ mức hỗ trợ 1160,00

• Có khả năng giảm xuống 1120,00

Đậu nành tiếp tục giảm sau khi giá phá vỡ dưới đây mức hỗ trợ 1160,00 (được đặt làm mục tiêu có khả năng giảm trong dự báo trước đó của chúng tôi cho công cụ này).

Giá hiện đang di chuyển bên trong sóng (iii) của sóng xung lực nhỏ 1 thuộc xung lực 3 sóng (1) từ cuối tháng 11.

Đậu nành dự kiến ​​sẽ giảm thêm về phía mức hỗ trợ tiếp theo 1120,00 (giao với kênh tăng hàng ngày từ giữa tháng 8).