Phân tích sóng EURCHF ngày 8 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 1.0750

EURCHF tiếp tục giảm sau khi cặp tiền này phá vỡ hỗ trợ khu vực nằm giữa mức hỗ trợ 1.0785 (đã đảo ngược giá từ giữa tháng 11) và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng 1 từ tháng 11. Sự bứt phá của khu vực hỗ trợ này đã thúc đẩy hoạt động Sóng điều chỉnh ngắn hạn 2.

EURCHF dự kiến ​​sẽ giảm thêm về phía mức hỗ trợ tiếp theo 1.0750 (mức kháng cự cũ từ tháng 10 và là giá mục tiêu khi hoàn thành sóng hoạt động 2).