Phân tích sóng CADJPY ngày 7 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADJPY đã đảo ngược từ mức kháng cự dài hạn 81,40

• Có khả năng giảm xuống 80,50

CADJPY đã đảo ngược trước đây từ mức Mức kháng cự dài hạn 81,40 (đã đảo chiều giá nhiều lần kể từ đầu tháng 3 như có thể thấy bên dưới).

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 81,40 được củng cố bởi dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Với Stochastic hàng ngày quá mua và sức mạnh của mức kháng cự 81,40 CADJPY, nó dự kiến ​​sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 80,50 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động i).