Phân tích làn sóng Starbucks ngày 4 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Starbucks đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 100,0

• Có khả năng tăng lên 105,00

Starbucks tiếp tục tăng mạnh sau khi giá phá vỡ trên mức kháng cự vòng chính 100,00 (đã ngăn chặn xu hướng tăng mạnh vào giữa năm 2019).

Việc phá vỡ mức kháng cự 100,00 được bắt đầu bằng việc phá vỡ mức kháng cự mạnh 95,00 trước đó và tăng hàng tuần từ giữa năm 2020.

Starbucks dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 105,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành làn sóng xung động hàng tuần đang hoạt động (5)).