Giá vàng ổn định trên 1817,00 - Orbex


Orbex



Kim loại quý đang giao dịch nhẹ nhàng hơn sau khi tăng trên mức giá năm 1817. Điều này trùng hợp với sự điều chỉnh giá dự kiến. Chỉ báo dao động Stochastics hiện đang bằng phẳng. Tuy nhiên, đà tăng tiếp theo có thể thấy giá vàng tăng để kiểm tra mức 1850. Việc thiết lập ngưỡng kháng cự gần mức này có thể xác nhận sự điều chỉnh lớn hơn đối với xu hướng tăng. Điều này có nghĩa là giá vàng có thể một lần nữa giảm với mức 1818 đóng vai trò quan trọng. Việc đóng cửa dưới mức này có thể báo hiệu sự sụt giảm tiếp tục xuống mức 1800 và thấp hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.