Phân tích làn sóng đường 3 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đường đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 15,50

Đường trước đó đã đảo chiều với hai Doji hàng ngày từ vùng hỗ trợ được thiết lập giữa mức hỗ trợ trục 14,50 (đã đảo ngược giá từ tháng 10), dải Bollinger hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng từ tháng 9.

Sự đảo chiều đi lên từ điều này vùng hỗ trợ đã chặn đứng làn sóng xung lực nhỏ trước đó 3.

Với xu hướng tăng mạnh hàng ngày Đường dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía kháng cự tiếp theo 15,50 (đã đảo ngược giá mạnh vào giữa tháng 11).