Phân tích sóng USDCHF ngày 2 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCHF đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 0,9000 quanh mức

• Có khả năng giảm xuống 0,8900

USDCHF gần đây đã phá vỡ mức hỗ trợ 0,9000 của vòng (trước đó đã đảo ngược tất cả các xung lực giảm mạnh từ cuối tháng 8 - như có thể thấy từ biểu đồ USDCHF hàng ngày bên dưới).

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 0,9000 tiếp tục xu hướng giảm phổ biến có thể thấy trên biểu đồ franc Thụy Sĩ hàng ngày và hàng tuần.

USDCHF dự kiến ​​sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 0,8900 (giá dự báo khi hoàn thành sóng xung động (iii) giao với kênh giảm hàng tuần từ năm 2019 ).