Phân tích Sóng Hệ thống của Cisco ngày 1 tháng 12 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Hệ thống Cisco đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên mức kháng cự 45,00

Gần đây, Hệ thống Cisco đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 42,40 (mức cao hàng tháng trước đây từ tháng 9) và mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt điều chỉnh giảm từ tháng 8.

Sự bứt phá của vùng kháng cự này đã đẩy nhanh chuỗi xung tăng trung hạn đang hoạt động (3 ).

Cisco Systems dự kiến ​​sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 45,00 (mức hỗ trợ mạnh trước đây từ tháng 7).