Phân tích làn sóng bạc ngày 27 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ chính 22,80

• Có khả năng giảm xuống 21,65

Bạc gần đây đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 22,80 (đã dừng các đợt điều chỉnh nhỏ trước đó (ii) và (iv)), giao với đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 9. Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 22,80 sẽ đẩy nhanh làn sóng xung lực nhỏ đang hoạt động (c) của sóng ABC 2 từ đầu tháng 11.

Bạc có thể được kỳ vọng sẽ kéo dài những tổn thất về phía mức hỗ trợ tiếp theo 21,65 (mức thấp hàng tháng kể từ cuối tháng 9 và mục tiêu hoàn thành sóng hoạt động 2).