Phân tích sóng Vale ngày 27 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vale tăng trong chuỗi xung tăng lên hàng tuần (3)

• Có khả năng đạt 15,40

Vale mở ra với mức tăng khoảng cách sau sự bứt phá trước đó của hai mức kháng cự mạnh 13,60 (mức cao hàng tháng từ tháng 1) và 14,15 (mức cao nhất trong nhiều tháng từ giữa năm 2019).

Sự bứt phá của các mức kháng cự mạnh này đã thúc đẩy hoạt động chuỗi xung tăng hàng tuần (3) kể từ tháng 9.

Vale dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự lớn tiếp theo 15,40 (mức cao hàng năm trước đây từ đầu năm 2019).