Phân tích sóng NZDUSD ngày 25 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDUSD tiếp tục xu hướng tăng trong nhiều tháng

• Có khả năng tăng lên 0,7100

NZDUSD tiếp tục tăng trong xu hướng tăng nhẹ chuỗi xung 3, trước đó đã đảo ngược tăng mạnh so với mức hỗ trợ 0,6900, giao với đường xu hướng trên của kênh tăng hàng ngày từ tháng 7.

Sóng xung hoạt động 3 thuộc chuỗi xung tăng mạnh (3) từ đầu tháng 11.

NZDUSD có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự vòng tiếp theo 0,7100 (giá mục tiêu được tính cho việc hoàn thành sóng xung động 3).