Phân tích sóng đường ngày 25 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đường rơi trong sóng xung lực nhỏ 1

• Có khả năng đạt tới 14.500

Đường tiếp tục rơi vào xung lực nhỏ sóng 1 bắt đầu trước đó từ vùng kháng cự mạnh gần mức kháng cự quan trọng 15,50.

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 15,50 được củng cố bởi dải Bollinger Band phía trên và bởi đường xu hướng kháng cự của kênh tăng hàng tuần rom tháng 4.

Đường có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 14.500 (mức thấp của đợt điều chỉnh nhỏ trước đó (b) từ đầu tháng 11).