GBPUSD Kiểm tra mức hỗ trợ 1.3300 - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh không thể tăng thêm sau khi vượt qua mức 1,3300. Hành động giá tiếp tục giảm khi GBPUSD đang kiểm tra chắc chắn mức 1.3300 để hỗ trợ. Miễn là hỗ trợ còn giữ, GBPUSD sẽ có xu hướng tăng lên. Mục tiêu quan trọng tiếp theo sẽ là mức cao nhất vào ngày 1 tháng 9 là 1.3483. Để điều này xảy ra, GBPUSD sẽ cần phải đăng các mức cao hơn. o nhược điểm, nếu cáp mất hỗ trợ 1.3300, chúng tôi có thể mong đợi sẽ thấy một sự sụt giảm ngắn. Nhưng đường xu hướng sẽ đóng vai trò là hỗ trợ động để giữ giá không giảm thêm. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.