PMI tạm dừng tăng trưởng EURUSD - Fxpro


Fxpro


Dữ liệu từ Hoa Kỳ hôm nay là một bất ngờ thú vị đối với đồng đô la. Số PMI sơ bộ cho thấy sự gia tăng trong chỉ số tổng hợp từ 56,3 lên 57,9 so với mức giảm dự kiến ​​xuống 54,5. Cả thành phần hoạt động của khu vực sản xuất và dịch vụ đều vượt kỳ vọng và tăng rõ rệt so với tháng trước. Điều này trái ngược hẳn với hồ sơ của Hoa Kỳ về bệnh tật hàng ngày, tử vong và các biện pháp khóa mới.

Ngược lại , vào đầu ngày hôm nay, các ước tính của châu Âu yếu một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ số tổng hợp đã thu gọn từ 50 xuống 45,1.

PMI là một động lực quan trọng cho sự chuyển động của tiền tệ và thị trường chứng khoán trong thời điểm có nhiều bất ổn, vì nó là một chỉ báo tuyệt vời về những bước ngoặt của nền kinh tế. Trong trường hợp này, sự tương phản rõ ràng trong dữ liệu từ châu Âu và Mỹ rõ ràng có lợi cho sự giảm giá của đồng euro so với đồng đô la, như chúng ta thấy trong những phút đầu tiên sau khi công bố, EURUSD một lần nữa không tăng trên 1,1900.

Nhóm FxPro Nhóm phân tích