Phân tích làn sóng vàng ngày 20 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng đảo chiều từ mức hỗ trợ 1850.00

• Có khả năng tăng lên 1900.00

Vàng gần đây một lần nữa đảo chiều từ mức hỗ trợ quan trọng 1850,00 (đã đảo chiều giá từ tháng 8).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 1850,00 được củng cố thêm bởi dải Bollinger hàng ngày thấp hơn và bởi sự điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng 5 từ tháng 7.

Vàng có khả năng tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 1900.00 (đỉnh của đợt điều chỉnh nhỏ trước đó (b) từ giữa tháng 11).