Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 23.11.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Ba cặp tiền điện tử đang hình thành đường zíc zắc kép tăng giá, với các chân cuối hình thành bên trong. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết cấu trúc của từng biểu đồ tiền điện tử.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Cấu trúc BTCUSD hiện tại hiển thị sóng liên kết hướng lên [X] phát triển dưới dạng kết hợp kép bao gồm ba sóng phụ (W) - (X) - (Y). Khung thời gian hai giờ hiển thị chặng cuối cùng trong làn sóng cuối cùng (Y), là một đường ngoằn ngoèo đơn giản A-B-C. Sau khi điều chỉnh tam giác B kết thúc, đã bắt đầu hình thành xung tăng C, bao gồm các sóng phụ [1] - [2] - [3] - [4] - [5]. Giá sẽ giảm trong sóng điều chỉnh hình zíc zắc [4] về phía mức 17590,00, như được phác thảo trong biểu đồ. Tiếp theo, thị trường có thể tiếp tục tăng trong sóng [5] hướng tới mức 20000.00.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 18262.12, TP20000.00


Elliott wave Rippleanalysis

Khung thời gian hai giờ của biểu đồ giá XRPUSD hiển thị sóng liên kết hướng lên [X], đang mở ra dưới dạng đường ngoằn ngoèo kép (W) - (X) - (Y). Hiện đang hình thành sóng tăng cuối cùng (Y) bao gồm các sóng phụ A-B-C. Sóng A là một đường chéo dẫn đầu, điều chỉnh B là một đường ngoằn ngoèo ba, sóng C là một xung động hiện đang xuất hiện. Giá sẽ sớm giảm một chút trong điều chỉnh [4]. Khi sóng [4] kết thúc, thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng trong sóng cuối cùng [5] hướng tới mức 0,540.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,446, TP 0,540


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường ETHUSD cũng đang hình thành đường ngoằn ngoèo kép đi lên, với sóng phụ cuối cùng (Y) đang phát triển bên trong. Sóng (Y) đang mở ra dưới dạng ngoằn ngoèo A-B-C. Đang hình thành sóng C như một xung năm sóng tăng. Bốn chân đầu tiên của xung lực này đã hoàn thành, và đang hình thành sóng xung lực cuối cùng (5) trong sóng [5]. Quỹ đạo gần đúng của chuyển động giá Ethereum trong tương lai được phác thảo trong biểu đồ. Xu hướng tăng sẽ kết thúc ở mức khoảng 618,00. Ở mức này, xung C sẽ bằng 76,4% của sóng A.

Kế hoạch giao dịch cho ETHUSD hôm nay:

Mua 559,09, TP 618,00