Phân tích sóng khí tự nhiên ngày 19 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 2.655

• Có khả năng giảm xuống 2.4000

Khí tự nhiên gần đây đã giảm mạnh dưới mức mức hỗ trợ trục 2,655 (đã dừng sóng điều chỉnh nhỏ trước đó (b) vào giữa tháng 10).

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 2,655 trùng hợp với sự bứt phá của mức điều chỉnh Fibonacci 50% trước đó xung lực tăng mạnh từ tháng 9.

Khí tự nhiên có khả năng rơi vào sóng xung động (C) hướng tới mức hỗ trợ tiếp theo 2.4000 (đã dừng đợt điều chỉnh nhỏ trước đó 4).