Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 19.11.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Biểu đồ giá Ripple đã hoàn thành việc hình thành tam giác điều chỉnh [4]. Thị trường XRPUSD đang tăng trong làn sóng xung động [5]. Mức tăng giá sẽ kết thúc ở mức 0,310.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Biểu đồ giá BTCUSD hiển thị sóng xung lực C bao gồm năm sóng phụ [1] - [2] - [3] - [4] - [5]. Trong sóng C, đang hình thành sóng xung lực tăng [5] như một xung lực đơn giản (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Bốn phần đầu tiên của xung lực trông hoàn chỉnh. Đang hình thành làn sóng (5) với bốn phần trong số năm phần được hoàn thành bên trong. Thị trường sẽ tăng trong sóng 5 cuối cùng lên mức 19200,00.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 17785,50, TP19200,00


Phân tích sóng Elliott

Thị trường XRPUSD đang phát triển sóng điều chỉnh tăng (B) như một ABC ngoằn ngoèo đơn giản. Sóng xung kích A và điều chỉnh giảm giá B, là một đường ngoằn ngoèo ba, đã hoàn thành. Hiện đang hình thành sóng C cuối cùng như một xung lực. Phải có sóng cuối cùng đang mở ra [5], cụ thể là chân cuối cùng của nó, sóng phụ 5 của (5). Giá Ripple sẽ tăng lên mức 0,310.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,292, TP 0,310


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường ETHUSD đang hình thành làn sóng cuối cùng trong xu hướng tăng giá ngoằn ngoèo ở mức độ lớn hơn. Sóng C đang diễn ra như một xung lực đơn giản [1] - [2] - [3] - [4] - [5]. Hiện đang hình thành làn sóng đi lên cuối cùng (5) của [5], đây cũng là một sự thúc đẩy. Sóng (5) đã hoàn thành bốn chân, 1-2-3-4, trong số năm. Giá sẽ tăng trong sóng 5 hướng tới mức 507,00.

Kế hoạch giao dịch cho ETHUSD hôm nay:

Mua 478,74, TP 507,00