Phân tích sóng 3M ngày 18 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• 3M đã đảo chiều từ mức kháng cự 173,00

• Có khả năng giảm xuống 165,00

3M hôm nay đã đảo chiều giảm từ mức kháng cự mạnh mức 173,00 (đã đảo chiều giá từ giữa tháng 9) - giao nhau với cả Dải Bollinger hàng ngày phía trên và Dải Bollinger hàng tuần trên.

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự 173,00 đã bắt đầu giao dịch ngắn hạn. -m sóng xung lực kỳ hạn (c) - là một phần của đợt điều chỉnh ABC 2 từ tháng 10.

3M có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 165,00 (là đáy của đợt điều chỉnh nhỏ trước đó ( a)).