Công ty vận tải biển lớn nhất thế giới báo cáo mức phục hồi trong quý 3 nhanh hơn dự kiến ​​- Fxpro


Fxpro


Maersk, hãng vận tải container lớn nhất thế giới, đã khớp kỳ vọng lợi nhuận quý III vào thứ Tư trong bối cảnh nhu cầu bán tải mạnh hơn dự kiến. Công ty Đan Mạch, được coi là đồng hành cùng thương mại toàn cầu, đã báo cáo thu nhập trước thuế, khấu hao và khấu hao hàng quý tăng 39% lên 2,3 tỷ USD, với dòng tiền tự do 1,5 tỷ USD.

Doanh thu giảm 1,4% trong năm, ít hơn dự kiến ​​của công ty, với sự suy giảm trong hoạt động của Công ty Ocean and Gateway Terminals "được bù đắp một phần bởi doanh thu từ Logistics & Dịch vụ tăng 11% do mua lại", báo cáo thu nhập lưu ý.

Mặc dù bị tác động tiêu cực bởi "lượng giảm mạnh" trong quý trước, công ty đã tăng cường hướng dẫn cả năm trước khi nhu cầu dự kiến ​​tăng vọt trong quý thứ ba, như các biện pháp để ngăn chặn đại dịch coronavirus đã được xoa dịu trên khắp thế giới.

Hội đồng quản trị cũng đã chọn phát hành một chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 10 tỷ krone Đan Mạch (1,59 đô la tỷ), sẽ chạy trong 15 tháng kể từ tháng 12 năm 2020.

Công ty vận tải biển lớn nhất thế giới báo cáo mức phục hồi quý 3 nhanh hơn dự kiến, CNBC, ngày 18 tháng 11